View on GitHub

Sikkerhetsdagen 2022 CTF @ UiA

Kulebloggen #3

Kulebloggen #3

Hva er sha1 summen på den skumle filen?

Angi som UIACTF{sha1sum}


Vi ser en request til POST /wp-admin/update.php?action=upload-plugin. Her lastes det opp en plugin.

Vi driller oss ned requesten og finner den spesifikke delen av requesten som inneholder selve filen:

Denne kan vi enkelt eksportere fra File -> Export Packet Bytes:

Vi ser at filen er en ZIP-fil som forventet og vi kan enkelt kalkulere SHA-1-hashen:

$ file pluginzip.bin
pluginzip.bin: Zip archive data, at least v2.0 to extract, compression method=deflate

$ sha1sum pluginzip.bin
7b4c6e336d988c2151f12e40e4ae8c6d1464c014  pluginzip.bin

Flagg

Flagget blir da:

UIACTF{7b4c6e336d988c2151f12e40e4ae8c6d1464c014}