View on GitHub

Sikkerhetsdagen 2022 CTF @ UiA

Referert

$ ole
ole32.dll    oleacchooks.dll oleaut32.dll   oledir      olefile     olemap      oleobj      oletimes
oleacc.dll    oleaccrc.dll   olebrowse    oledlg.dll    oleid      olemeta     oleprn.dll    olevba
$ olevba jobb_test.docx
olevba 0.60.1 on Python 3.10.5 - http://decalage.info/python/oletools
===============================================================================
FILE: jobb_test.docx
Type: OpenXML
No VBA or XLM macros found.


$ binwalk jobb_test.docx

DECIMAL    HEXADECIMAL   DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0       0x0       Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 394, uncompressed size: 1833, name: [Content_Types].xml
963      0x3C3      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 254, uncompressed size: 737, name: _rels/.rels
1778     0x6F2      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 774, uncompressed size: 2975, name: word/document.xml
2599     0xA27      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 291, uncompressed size: 1223, name: word/_rels/document.xml.rels
3212     0xC8C      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 707, uncompressed size: 3021, name: word/footnotes.xml
3967     0xF7F      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 705, uncompressed size: 3015, name: word/endnotes.xml
4719     0x126F     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 1750, uncompressed size: 8392, name: word/theme/theme1.xml
6520     0x1978     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 1177, uncompressed size: 3559, name: word/settings.xml
7744     0x1E40     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 408, uncompressed size: 735, name: customXml/item1.xml
8241     0x2031     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 226, uncompressed size: 341, name: customXml/itemProps1.xml
8561     0x2171     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 3183, uncompressed size: 30746, name: word/styles.xml
11789     0x2E0D     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 450, uncompressed size: 1310, name: word/webSettings.xml
12289     0x3001     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 495, uncompressed size: 1658, name: word/fontTable.xml
12832     0x3220     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 354, uncompressed size: 727, name: docProps/core.xml
13497     0x34B9     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 363, uncompressed size: 709, name: docProps/app.xml
14170     0x375A     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 438, uncompressed size: 1517, name: docProps/custom.xml
14921     0x3A49     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 194, uncompressed size: 296, name: customXml/_rels/item1.xml.rels
16547     0x40A3     End of Zip archive, footer length: 22


$ binwalk -e jobb_test.docx

DECIMAL    HEXADECIMAL   DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0       0x0       Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 394, uncompressed size: 1833, name: [Content_Types].xml
963      0x3C3      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 254, uncompressed size: 737, name: _rels/.rels
1778     0x6F2      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 774, uncompressed size: 2975, name: word/document.xml
2599     0xA27      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 291, uncompressed size: 1223, name: word/_rels/document.xml.rels
3212     0xC8C      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 707, uncompressed size: 3021, name: word/footnotes.xml
3967     0xF7F      Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 705, uncompressed size: 3015, name: word/endnotes.xml
4719     0x126F     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 1750, uncompressed size: 8392, name: word/theme/theme1.xml
6520     0x1978     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 1177, uncompressed size: 3559, name: word/settings.xml
7744     0x1E40     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 408, uncompressed size: 735, name: customXml/item1.xml
8241     0x2031     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 226, uncompressed size: 341, name: customXml/itemProps1.xml
8561     0x2171     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 3183, uncompressed size: 30746, name: word/styles.xml
11789     0x2E0D     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 450, uncompressed size: 1310, name: word/webSettings.xml
12289     0x3001     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 495, uncompressed size: 1658, name: word/fontTable.xml
12832     0x3220     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 354, uncompressed size: 727, name: docProps/core.xml
13497     0x34B9     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 363, uncompressed size: 709, name: docProps/app.xml
14170     0x375A     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 438, uncompressed size: 1517, name: docProps/custom.xml
14921     0x3A49     Zip archive data, at least v2.0 to extract, compressed size: 194, uncompressed size: 296, name: customXml/_rels/item1.xml.rels
16547     0x40A3     End of Zip archive, footer length: 22

$ ll
total 24
-rw-r--r-- 1 hag hag 16569 Oct 26 13:31 jobb_test.docx
drwxr-xr-x 6 hag hag 4096 Oct 26 13:34 _jobb_test.docx.extracted

La oss bare søke gjennom alt som ble extract‘et med binwalk:

Her er det noen datafragmenter som ser ut som base64-data. Etter å ha funnet riktig rekkefølge for sammenslåing ble dataen slik:

$ echo -n "VUlBQ1RGe2RldHRlLXZhci1pa2tlLWV0LWx1cnQtZ2plbW1lc3RlZC4uLi59" | base64 -d
UIACTF{dette-var-ikke-et-lurt-gjemmested....}

Flagg

UIACTF{dette-var-ikke-et-lurt-gjemmested....}